4 generasjoner
Angel, Saga, Vita, Mia og Vega

3 generasjoner: Angel, Saga og Vita
Kjanto's My Baby ☆ Angel
Potelykke's Chasing for more ☆ Saga
Potelykke's Hope For The Future ☆ Vita